Cấp biển số xe 5 chữ số từ ngày 6/12

Bắt đầu từ ngày 6/12, Bộ Công an quy định chuyển nhóm số thứ tự xe đăng ký của biển số trong nước từ 4 số thành 5 chữ số tự nhiên, kích thước biển số và kí hiệu các địa phương vẫn giữ nguyên.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 36/2010/TT-BCA quy định về đăng ký xe có hiệu lực thi hành từ ngày 6/12/2010, trong đó sẽ đơn giản hóa nhiều thủ tục, giấy tờ, giảm thời gian chờ đợi giải quyết đăng ký, tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký xe.

Nhằm đáp ứng kịp thời sự gia tăng của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Bộ Công an quy định chuyển nhóm số thứ tự xe đăng ký của biển số trong nước từ 4 số thành 5 chữ số tự nhiên kích; thước biển số và kí hiệu các địa phương vẫn giữ nguyên.

Ngoài ra, đối với xe máy điện sử dụng trước ngày 1/7/2009, không có chứng nhận nguồn gốc hoặc giấy tờ chuyển nhượng thì chủ xe phải có xác nhận của chính quyền địa phương mới được đăng ký, cấp biển số.

Thông tư 36 cũng quy định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định điều chuyển, thay đổi địa chỉ hoặc bán, cho, tặng xe thì chủ xe phải gửi thông báo đến cơ quan đang quản lý hồ sơ xe đó để theo dõi; Trường hợp sang tên mô tô khác huyện trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì đến cơ quan đăng ký xe nơi chủ xe cư trú hoặc có trụ sở để làm thủ tục sang tên xe.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ mua bán, cho, tặng, thừa kế xe, người mua hoặc bán xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe.